K2plus
分享到:

K2plus

解决方案视频

1.不能进料和退料,检查问题原因:

https://v.youku.com/v_show/id_XNTE2OTczMTM4NA==.html‍


2.打印过程中出料不足,检查问题原因:

https://v.youku.com/v_show/id_XNTE2OTcyMjA4OA==.html‍


3.打印进退料时不能进料,喷嘴有温度,齿轮卡料,处理视频:

https://v.qq.com/x/page/n3225a99cyc.html


适合机型: X1,X2,X3,X4,X2plus, X4 plus, K1, K2,K3,K4,K1plus, K2plus, K3plus,K4plus, K7,K8


4.打印不能进料,喷嘴有温度,E电机损坏,更换E电机 视频链接

https://v.qq.com/x/page/n3225a99cyc.html


适合机型: X1,X2,X3,X4,X2plus, X4 plus, K1, K2,K3,K4,K1plus, K2plus, K3plus,K4plus, K7,K8


5.打印进退料时指示灯常亮不能进料,喷嘴无温度,更换喷嘴一套   视频链接

https://v.youku.com/v_show/id_XNTA5MTExMTM0OA==.html


适合机型: X1,X2,X3,X4,X2plus, X4 plus, K1, K2,K3,K4,K1plus, K2plus, K3plus,K4plus, K7,K8


6. 齿轮下面的料管变形,导致耗材插不进去, 从而进料不了, 更换料管 视频链接

https://v.qq.com/x/page/r3225axheuo.html


适合机型: X1,X2,X3,X4,X2plus, X4 plus, K1, K2,K3,K4,K1plus, K2plus, K3plus,K4plus, K7,K8


7.打印头挤出出料有问题,挤出套件更换视频

https://v.qq.com/x/page/r3225axheuo.html


适合机型: X1,X2,X3,X4,X2plus, X4 plus, K1, K2,K3,K4,K1plus, K2plus, K3plus,K4plus, K7,K8


深圳市普伦特科技有限公司

联系邮箱:info@easythreed.com      手机兼微信:13924641353      公司电话:0755-89882010
公司地址:深圳市龙岗区坪地街道富心路18号瑞安工业区B栋7楼

©2020 Easythreed copyright
在线客服
 
 
 
 
 工作时间
周一至周六 :8:30-17:30
 联系方式
邮箱:info@easythreed.com
手机号/微信号:13924641353
客服热线:0755-89882010